Rotterdam

Wie het heeft over werkgelegenheid in Rotterdam heeft het natuurlijk over de haven. Nog niet zo lang geleden was Rotterdam de grootste haven ter wereld. Inmiddels staat Rotterdam als grootste haven nog net in de Top 5.

Hier zijn talloze bedrijven gevestigd. In de haven van Rotterdam werken dagelijks zo’n 90.000 mensen. Bijna 20 procent van de totale beroepsbevolking in de Rijnmond regio is werkzaam bij het havenbedrijf. Het gaat daarbij voor een belangrijk deel om werk waar geen hoge opleiding noodzakelijk voor is.

Naar verwachting zal het aantal vacatures nog verder toenemen als de uitbreiding van Maasvlakte 1 en de aanleg van Maasvlakte 2 een feit zijn. Het zou dan gaan om nog eens 10.000 nieuwe banen. Een andere belangrijke werkgever is het onderwijs.

Datzelfde geldt voor de zakelijke dienstverlening en de medische sector. Binnen die sectoren zijn bekende bedrijven en organisaties te vinden zoals Erasmus Universiteit Rotterdam, Hoogeschool Rotterdam, KPN en Rijkswaterstaat. Een ander groot bedrijf in Rotterdam is reinigingsbedrijf Roteb; hier werken zo’n 6.000 mensen. Een bekende Rotterdamse uitdrukking is dan ook “niet lullen maar poetsen”.
In Rotterdam is de werkloosheid als gevolg van de crisis minder snel opgelopen dan in de rest van Nederland. Verder heeft Gemeente Rotterdam beleid ontwikkelt dat er op gericht is om met name langdurig werklozen weer aan de slag te krijgen. De laatste jaren is hun aantal zo goed als gehalveerd. De bedoeling is om dit beleid ook landelijk doorgang te laten vinden.

Terug naar de Homepage